Wiele osób nie tylko dbających o zawartość swojego portfela, ale ponadto o stan środowiska naturalnego, jak za dawnych lat, przechowuje szklane opakowania, w tym najczęściej butelki, w celu oddania ich za niewielką zapłatę do punktu skupu. W ten sposób odzyskuje chociaż znikomą część nakładów finansowych związanych z zakupem produktów oraz w ten sposób pozwala na wielokrotny recykling cennego materiału jakim jest szkło. Nie wszystkie sklepy udostępniające w sprzedaży produkty w szklanych opakowaniach zazwyczaj ze względu na niewielkie możliwości magazynowe, przyjmuje za odpłatnością butelki szklane przeznaczone do recyklingu. W zawiązku z tym najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług punktów skupów.

Po okresie zapomnienia oraz niewielkiego zainteresowania, w odpowiedzi na oczekiwania osób, które są świadome wagi bardziej przychylnego dla środowiska naturalnego życia, a co się z tym wiąże konieczności wtórnego użycia niektórych surowców, na rynku ponownie zaczynają świadczyć usługi punkty skupów. Cieszą się one każdego dnia rosnącą popularnością. Można w nich oddać do recyklingu szkło przezroczyste bądź kolorowe, które może bez utraty własności być poddawane nawet wielokrotnemu odzyskowi. Koszt oddania jednej szklanej butelki waha się w granicach kilku groszy, ale już w przypadku skupu poważnej ilości szklanych opakowań można pozyskanymi w ten sposób pieniędzmi nawet nieźle zasilić swój domowy portfel. Ponieważ dużo przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się utylizacją odpadków wyprodukowanych w gospodarstwach domowych życzy sobie sortowania śmieci, można zmagazynowane butelki szklane oddać do punktu skupu i otrzymaną w ten sposób gotówkę spożytkować na koszt wywozu pozostałych śmieci.

Popatrz tutaj: skup tłuczonego szkła - Płońsk